Privacy

PRIVACYBELEID IN OVEREENSTEMMING MET DE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 "Ronny Jost" is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen, gebruikt deze website een SSL- of. TLS-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks "https://“ en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen we alleen gegevens die uw browser naar onze server verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/referentie van waaruit u op de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (indien nodig: in anonieme vorm)

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Koekjes

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die we gebruiken, worden verwijderd na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). Als cookies worden ingesteld, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

In sommige gevallen worden cookies gebruikt om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen op te slaan (bijvoorbeeld het onthouden van de inhoud van een virtueel winkelwagentje voor een later bezoek aan de website). Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons zijn geïmplementeerd, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b AVG, hetzij om het contract uit te voeren, hetzij in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG om onze legitieme belangen zo goed mogelijk te beschermen mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve inrichting van het paginabezoek.

We kunnen samenwerken met advertentiepartners die ons helpen om onze website interessanter voor u te maken. Voor dit doel worden ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Als we samenwerken met de bovengenoemde advertentiepartners, wordt u in de volgende paragrafen individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de informatie die in elk geval wordt verzameld.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze zijn voor de respectievelijke browsers te vinden onder de volgende links:

Internetverkenner: http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Firefox: https://ondersteuning.mozilla.org/de/kb/cookies-toestaan-en-weigeren
Chroom: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=nl&answer=95647
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Houd er rekening mee dat als cookies niet worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

4) Contactpersoon

Wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, kunt u zien aan het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt om uw verzoek te beantwoorden of om contact met u op te nemen en de bijbehorende technische administratie. De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6 (1) (f) AVG. Als uw contact gericht is op het sluiten van een contract, is de aanvullende wettelijke basis voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd nadat uw verzoek definitief is verwerkt.Dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke bewaarplichten bestaan die anders bepalen.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount en voor contractverwerking

In overeenstemming met artikel 6 (1) (b) AVG, worden persoonsgegevens verder verzameld en verwerkt als u deze aan ons verstrekt om een contract uit te voeren of een klantaccount te openen. Welke gegevens worden verzameld, kunt u zien op de betreffende invoerformulieren. Een verwijdering van uw klantaccount is op elk moment mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke. Wij bewaren en gebruiken de door u verstrekte gegevens om het contract af te handelen. Nadat het contract is afgesloten of uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens met betrekking tot de fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen geblokkeerd en na het verstrijken van deze termijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of een wettelijk toegestaan verder gebruik van gegevens onzerzijds voorbehouden, waarover wij u hieronder zullen informeren.

6) Gebruik van uw gegevens voor direct marketing

Schrijf je in voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het vermelden van eventuele verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double opt-in procedure. Dit betekent dat we u alleen een e-mailnieuwsbrief sturen als u ons uitdrukkelijk heeft bevestigd dat u instemt met het verzenden van nieuwsbrieven. We sturen u dan een bevestigingsmail waarin u wordt gevraagd op een link te klikken om te bevestigen dat u in de toekomst nieuwsbrieven wilt ontvangen.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6(1)(a) AVG. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, slaan wij uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres op, evenals de datum en tijd van aanmelding om eventueel misbruik van uw e-mailadres later op te kunnen sporen. tijd. De door ons verzamelde gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden alleen gebruikt voor reclamedoeleinden door middel van de nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de aan het begin genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze nieuwsbriefdistributielijst, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover informeren wij u in deze verklaring.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 De door ons verzamelde persoonsgegevens worden in het kader van het contract doorgegeven aan het transportbedrijf dat met de levering is belast, voor zover dit voor de levering van de goederen noodzakelijk is.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken we de contactgegevens die u verstrekt bij de bestelling (naam, adres, e-mailadres) om u te informeren in het kader van onze wettelijke informatieverplichtingen in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c AVG via een geschikt communicatiekanaal (bijvoorbeeld per post of e-mail) over aanstaande updates in de door de wet bepaalde periode. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor meldingen over door ons verschuldigde updates en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover dit voor de betreffende informatie noodzakelijk is.

Als onderdeel van het betalingsproces geven wij uw betalingsgegevens door aan de opdrachtgevende kredietinstelling, voor zover dit noodzakelijk is voor het betalingsproces. Als er gebruik wordt gemaakt van betalingsdienstaanbieders, zullen wij u hier hieronder expliciet over informeren. De rechtsgrond voor de doorgifte van gegevens is artikel 6 lid 1 letter b AVG.

7.2 - PayPal
Bij betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of (indien aangeboden) "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal, geven wij uw betalingsgegevens door aan PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal"). Volgens artikel 6 lid 1 letter b DSGVO worden de gegevens alleen doorgegeven als dit nodig is voor de betalingsverwerking.
PayPal behoudt zich het recht voor om een kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of - indien aangeboden - "aankoop op rekening" of "betaling in termijnen" via PayPal. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens, in het legitieme belang van PayPal, worden doorgegeven aan kredietbureaus om uw kredietwaardigheid te controleren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole in vergelijking met de statistische waarschijnlijkheid van niet-betaling om te beslissen over de levering van de respectieve betalingsmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Als scorewaarden worden opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. De berekening van de scorewaarden omvat onder meer postcorrespondentiegegevens. Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte kredietbureaus vindt u in de verklaring van PayPal over de bescherming van persoonsgegevens:
https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-volledig?locale.x=fr_FR
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens door een bericht te sturen naar PayPal. PayPal kan uw persoonsgegevens echter wel blijven verwerken als dit nodig is voor de betalingsverwerking.
- Gestreept
Als u een betaalmethode kiest van de betalingsdienstaanbieder Stripe, wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland, aan wie wij uw persoonlijke gegevens voor de bestelling (naam, adres, rekeningnummer, sorteercode, sorteercode, creditcardnummer, indien van toepassing, factuurbedrag, valuta en transactienummer) in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub b AVG. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor betalingsverwerking met de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd. en alleen voor zover nodig. Ga voor meer informatie over het privacybeleid van Stripe naar: https://stripe.com/en/privacy.

8) Online-marketing
- Facebook-pixel om aangepaste doelgroepen te maken
Wanneer een gebruiker op een van onze advertenties klikt die op Facebook zijn geplaatst, wordt de URL van onze gelinkte pagina automatisch gewijzigd in "Facebook-pixel". Wanneer onze site het delen van gegevens met Facebook via pixels toestaat, wordt de URL-wijziging opgeslagen in de browser van de gebruiker via een cookie die is ingesteld door onze eigen gekoppelde website. Deze cookie wordt vervolgens gelezen door de "Facebook-pixel" en maakt het mogelijk om gegevens naar Facebook te verzenden.
Met behulp van de "Facebook-pixel" kan Facebook bezoekers van ons online aanbod gerichte advertenties tonen (Facebook-advertenties). Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om onze Facebook-advertenties alleen te tonen aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod en/of die bepaalde door ons bepaalde kenmerken hebben (interesses in bepaalde onderwerpen of producten, die gebaseerd zijn op de websites bezocht worden bepaald) naar Facebook ("Aangepaste doelgroepen"). Met de "Facebook-pixel" willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties relevant zijn voor de interesses van de gebruiker en niet afleidend zijn. Dit stelt ons in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden beter te evalueren, met name door te bepalen of gebruikers werden doorgestuurd naar onze website nadat ze een advertentie op Facebook hadden gezien of erop geklikt ("conversie").
De gegevens die op deze manier worden verzameld, zijn voor ons anoniem en laten daarom niet toe om de gebruiker te identificeren. Aangezien de gegevens echter door Facebook worden opgeslagen en verwerkt, is de link naar het betreffende gebruikersprofiel en het gebruik van de gegevens door Facebook voor eigen reclamedoeleinden (volgens de richtlijnen voor gegevensgebruik van Facebook (https://www.facebook .com/about/privacy/) De gegevens kunnen Facebook en haar partners ook in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen.
Op grond van artikel 6, lid

9) Webanalysediensten

Google (Universele) Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 ESW5. Ierland ("Google"). Google (Universal) Analytics gebruikt kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen (“cookies”) om ons te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Dit kan leiden tot overdracht naar servers in de VS.
Deze website maakt uitsluitend gebruik van Google (Universal) Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Deze extensie zorgt voor anonimisering van het IP-adres door het in te korten en sluit zo de mogelijkheid van persoonlijke referentie en directe persoonlijke referentie van de gebruiker uit.
Door de verlenging wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In dit geval worden de gegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG vanuit ons gerechtvaardigd belang bij de statistische analyse van gebruikersgedrag en voor optimalisatie- en marketingdoeleinden.
Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website. Het geanonimiseerde IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet vergeleken met andere Google-gegevens.
Google Analytics maakt het ook mogelijk om statistieken op te stellen met uitspraken over leeftijd, geslacht en interesses van sitebezoekers op basis van een evaluatie van interessegerelateerde advertenties en het gebruik van informatie van derden via een speciale functie, de zogenaamde "demografische kenmerken". . Dit maakt het mogelijk om gebruikersgroepen op de website te definiëren en te differentiëren met het oog op gerichte marketingmaatregelen. De gegevens die op basis van "demografische kenmerken" worden verzameld, kunnen echter niet worden toegewezen aan een specifieke persoon.
Details over de door Google Analytics gegenereerde verwerkingen en de verwerking van op de website door Google verzamelde gegevens vindt u op het volgende adres: https://policies.google.com/technologieën/partner-sites?hl=vanaf
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van Google Analytics-cookies, die het mogelijk maken om informatie op het gebruikte eindapparaat uit te lezen, vinden alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan onze website geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren met behulp van de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht om de gegevens van bezoekers van onze site te beschermen en niet door te geven aan derden.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardgegevensbeschermingsclausules van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau in de VS te waarborgen.
Meer informatie over Google (Universal) Analytics vindt u op: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, met name het plaatsen van Google Analytics-cookies, die het mogelijk maken om informatie op het gebruikte eindapparaat uit te lezen, vinden alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG. Zonder deze toestemming wordt er tijdens uw bezoek aan onze website geen gebruik gemaakt van Google Analytics.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren met behulp van de "Cookie Consent Tool" op de website. Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een orderverwerkingsovereenkomst met Google gesloten, die Google verplicht om de gegevens van bezoekers van onze site te beschermen en niet door te geven aan derden.
Voor de overdracht van gegevens van de EU naar de VS verwijst Google naar de zogenaamde standaardbepalingen voor gegevensbescherming van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om de naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

10) Rechten van de betrokkene

10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten van betrokkenen (recht op informatie en tussenkomst) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG: u heeft in het bijzonder recht op informatie over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt of zal worden bekendgemaakt, de geplande Bewaartermijn of de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens als ze waren niet door ons van u verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van dergelijke verwerking op u, evenals uw recht om geïnformeerd te worden dat garanties op grond van naar artikel 46 AVG bij het doorgeven van uw gegevens aan D derde landen bestaan;
 • Recht op rectificatie volgens artikel 16 AVG: u heeft het recht op onmiddellijke rectificatie van onjuiste gegevens over u en/of aanvulling van uw onvolledige gegevens die bij ons zijn opgeslagen;
 • Recht op verwijdering volgens artikel 17 AVG: u hebt het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen als aan de vereisten van artikel 17, lid 1 AVG is voldaan. Dit recht is echter niet met name van toepassing als de verwerking noodzakelijk is om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG: u hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt gecontroleerd, als u weigert uw gegevens vanwege ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan beperking van de verwerking van uw gegevens verzoeken als u uw gegevens nodig heeft om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen nadat we deze gegevens niet meer nodig hebben nadat het doel is bereikt of als u bezwaar hebt gemaakt voor redenen van uw specifieke situatie, zolang het nog niet duidelijk is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG: als u het recht op correctie, verwijdering of beperking van de verwerking tegen de verantwoordelijke heeft gedaan, is hij verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, hiervan op de hoogte te stellen correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van de verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om over deze ontvangers geïnformeerd te worden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG: u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen, voor zover dit is technisch haalbaar;
 • Recht om verleende toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7 lid 3 AVG: u hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met effect voor de toekomst in te trekken. In geval van intrekking zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking;
 • Recht om een klacht in te dienen op grond van artikel 77 AVG: Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u - onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep - het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van uw woonplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWERKEN OP BASIS VAN EEN BELANGENBALANS IN ONZE VORIGE RECHTMATIGE BELANG, HEBT U TE ALLEN TIJDE HET RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DEZE VERWERKING OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW BEPAALDE SITUATIE MET INGANG VOOR DE TOEKOMST.
ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS STOPPEN. VERDERE VERWERKING BLIJFT ECHTER VOORBEHOUDEN ALS WIJ UITGEBREIDE REDENEN KUNNEN BEWIJZEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANGEN, GRONDRECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN OVERSCHRIJDEN, OF ALS DE VERWERKING IS VOOR DE CERTIFICERING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN WETGEVING.

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE RECLAME. U KUNT BEZWAAR MAKEN ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

ALS U UW RECHT VAN BEZWAAR UITOEFENT, ZULLEN WIJ DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE MARKETINGDOELEINDEN STOPPEN.

11) Duur van de opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens is gebaseerd op de respectieve rechtsgrond, het verwerkingsdoel en - indien relevant - ook op basis van de respectieve wettelijke bewaartermijnen (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Als persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn toestemming intrekt.

Als er wettelijke bewaartermijnen zijn voor gegevens die worden verwerkt in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen op grond van artikel 6, lid 1, onder b AVG, worden deze gegevens routinematig verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken, op voorwaarde dat dit niet het geval is. langer nodig is om een contract uit te voeren of te starten en/of we hebben geen legitiem belang bij verdere opslag.

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6 (1) (f) AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn of haar recht van bezwaar uitoefent in overeenstemming met artikel 21 (1) AVG, tenzij we dwingende redenen hebben van bescherming voor verwerkingen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens met het oog op directe reclame op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat de betrokkene zijn recht van bezwaar uitoefent op grond van artikel 21 lid 2 AVG.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonsgegevens verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.