Afdruk

RMPR Sarli
Gödgerweeg 62
9980 Wilwerdange
Luxemburg

Tel.: 0035226908004
E-mailadres: info@rmpr.lu

Belasting toegevoegde waarde-Identificatienummer: LU 28300069

Platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: https://ec.europa.eu/odr

We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.

Vertegenwoordigd door: Ronny Jost
Bedrijfsregistratienummer: